Då jag uppvuxen med två föräldrar som bedrev behandlingshem i Stockholmsskärgårdar och som under hela min uppväxt även haft familjehem så har det alltid varit en självklarhet för mig att hjälpa till med att hitta människors inre motivation. Jag började mitt motivationsarbete inom psykiatrin och har sedan dess även arbetat inom socialpsykiatrin, SiS och på behandlingshem.

MI har jag arbetat med i 15 år då jag snabbt efter utbildningen såg vilket fantastiskt resultat den metoden ger, så för mig är MI en självklar grund i alla utbildningar jag erbjuder. När jag valde att börja utbilda i (A)-CRA så blev det samtidigt viktigt för mig att alla som jag utbildar skulle få tillgång till den officiella manualen. Har många gånger upplevt att vi gärna lär oss metoder och sedan gör vi lite som ”vi vill” vilket resulterar i att vi skapar en avart av metoder och när vi arbetar med manualbaserade metoder är det inte okej. Så för att göra det enklare att följa en manual så kontaktade jag Chestnut Healthcare System i Illinois, som är ansvariga för forskning, kvalitetssäkring och utveckling av programmen och till min stora lycka fick jag rättigheterna till att översätta manualen. Det här innebär att vi nu i Sverige har en svensk översatt (A)-CRA manual direkt utifrån den officiella, vi kan med andra ord arbeta manualbaserat utan problem.

Det bästa med att utbilda är alla olika möten med människor och den fantastiska respons som jag får, många berättar i sina reflektioner om att det är roligt men även att de upplevt det enkelt att följa manualerna som ingår i behandlingsprogrammen. En ytterligare fördel jag ser med programmen är att man kombinerar MI och KBT på ett tillfredsställande sätt enligt min syn på behandling, att arbeta med det som är salutogent och främja det som lyfter klienterna så de kan växa och öka tilltron till sig själva. Utöver (A)-CRA så erbjuder jag även utbildningar i CRA, ACC samt MI.

Något som varit viktigt för mig då jag gått på utbildningar är att den som utbildar är uppdaterad och själv kompetensutvecklar sig, därför är detta precis det jag ser till att göra, i mitt fall innebär det att jag håller behandlingar i alla de metoder som jag utbildar i och deltar i MINT konferensen som sker årligen.

Hoppas vi ses i något sammanhang.

Isabella Miulus

Medlem i MINT och MINT Nordic

Certifierad A-CRA terapeut