Community Reinforcement Approach

Manualbaserat, strukturerat behandlingsprogram för vuxna med alkohol- och drogproblem. Programmet är evidensbaserat och finns med i socialstyrelsens riktlinjer.

Detta är ett manualbaserat behandlingsprogram som riktar sig till vuxna med alkohol-och drogproblem som används både i öppen och slutenvård. Behandlingen kan utföras individuellt eller i grupp.

Programmet är evidensbaserat och finns med i socialstyrelsens riktlinjer.

Utbildningen är sammanlagt tre dagar där vi stegvis går genom manualen och procedurerna där målsättningen är att du efter genomförd och godkänd utbildning kommer att kunna arbeta som samtalsledare/behandlare i CRA.

CRA bygger på MI och KBT där fokus ligger på att hjälpa klienten med att få en positiv och hälsosam livsstil, öka de nyktra och drogfria aktiviteterna, förbättra relationerna med partner, familjemedlemmar och vänner.

Under utbildningen så får Ni tillgång till den officiella översatta A-CRA manualen som innehåller alla CRA procedurerna samt möjligheten att förvärva den nya svenska CRA-manualen som utkom 2018 och ersätter den gamla som funnits.

Man använder programmet i öppenvård men även i slutenvård och riktar sig till vuxna med alkohol- och drogproblem.

Utbildningen är sammanlagt tre dagar och efter avslutad utbildning är du samtalsledare/behandlare i CRA och kan utföra en behandling.

Under en CRA behandling träffar samtalsledaren sin klient 12 ggr som genomförs under tre månader, efter detta träffas man tre gånger i boostersessioner.

Målsättningen med CRA är att få det nyktra och drogfria mer attraktivt än att använda, att förbättra relationerna med familjemedlemmar såsom vänner och eventuellt partner. I CRA strävar vi efter en positiv och hälsosam livsstil och vi utför behandlingen individuellt eller i grupp.

Då CRA som bygger på MI och KBT är helt manualbaserat så får deltagarna under utbildningen den officiella svensk översatta A-CRA manualen som innehåller alla CRA procedurer, samt tillgång till att köpa den nya svenska CRA manualen som utkom 2018 och ersätter den gamla som funnits.