I familjer med missbruk så är det inte bara den missbrukande som drabbas utan det drabbar även familjemedlemmar, partner och vänner. Många gånger har den resan varit fylld av känslor såsom oro, ångest, rädslor och ilska och relationerna kan bära många ärr.

I de privata öppenvårdsbehandlingarna som jag erbjuder; A-CRA, CRA, CRAFT så är syftet att stärka relationerna mellan närstående, vi övar på att hantera ilska, kommunikation, både enskilt med klient och anhöriga men även genom gemensamma träffar.

A-CRA

Är ett manualbaserat behandlingsprogram och riktar sig till unga vuxna och i programmet deltar även vårdnadshavare eller annan viktig vuxen.

Behandlingen är upplagd på 14 träffar under en tre månaders period. Utav dessa 14 träffar är 12 tillsammans med klienten och 2 stycken är tillsammans med klient och vårdnadshavare eller annan viktig vuxen. Målsättningen är få det nyktra och drogfria livet mer attraktivt att använda samt förbättra relationen med familjemedlemmar och vänner.

Vi arbetar även aktivt med färdighetsträning och att förebygga återfall.

CRA

Är ett manualbaserat behandlingsprogram som riktar sig till vuxna. Behandlingen är lagd under en tre månaders period där vi ses en gång i veckan där vi inriktar oss på att bygga upp nyktra och drogfria aktiviteter samt nyktra och drogfria relationer med nya vänner. Vi arbetar även med att stärka upp de relationer som redan finns och förbättrar kommunikationen i dessa.

Under behandlingen så arbetar vi även aktivt med färdighetsträning och att förebygga återfall.

Är du intresserad eller vill ha mer information om privata öppenvårdsbehandlingar kontakta mig så kan vi diskutera vad som skulle passa just dig. Kontakta mig på 070-770 87 16 eller izilearningbydoing@outlook.com