The assertive Continuing Care Protocol är ett eftervårdsprogram som riktar sig till ungdomar och rekommenderas av socialstyrelsen.

Inledningsvis så utvecklades och utformades ACC av Chestnut Health System i Illinois för att användas tillsammans med A-CRA.

Utbildningen är under en heldag där fokus är att utveckla samtalsledare/behandlare i att engagera sig i klientens och dennes hemmiljö för att stärka och motivera under den kritiska tiden efter annan avslutad behandling. Målsättningen är att samtalsledare/behandlare ska kunna stärka och motivera klienten i dennes alkohol-och drogfrihet, att fortsätta och stärka samt förbättra relationerna med familj och vänner men även utöka antalet nyktra och drogfria aktiviteter.

Under hösten 2019 kommer den första ACC utbildningen hållas samtidigt som den svensk översatta ACC manualen publiceras.