Motivational Interviewing

MI är utvecklad av William Miller och Stephen Rollnick som genom mycket arbete och forskning har fått metoden att växa och vara känd världen över, MI är evidensbaserad och finns med i socialstyrelsen riktlinjer.

MI används idag inom de flesta arbetsområden såsom hälso-och sjukvård, skolhälsovård, psykiatrin, ungdomsmottagningar, äldreomsorg, socialtjänsten, slutenvård och behandlingsvård m.m.

Motiverande samtal är ett förhållningssätt och en samtalsmetod som syftar till att lyfta fram varje individs inre motivation för att uppnå förändring. Förändringen kan handla om allt ifrån att förändra ett beteende, levnadsvanor, inställning eller att ta ett beslut till att fortsätta vidmakthålla en väg man har valt men inte lycktas upprätthålla.

En grundutbildning i MI är minst tre dagar men kan ökas med ytterligare en fjärde dag om man har en speciell målgrupp som exempelvis neuropsykiatrisk eller missbruk.

I MI som läggs mycket fokus vid MI-andan, där man som samtalsledare har respekt för klienten och är medveten om att klienten känner sig bäst själv. Men även empatiskt förhållningssätt samt att nyckelordet är att lyssna. Samtalstekniken inom MI är just empatiskt lyssnande och empatisk kommunikation, vilket innebär att lyssna noga och att sammanfatta ordentligt, allt för att säkerställa att samtalsledaren och klienten inte har missuppfattat varandra och att du som samtalsledare tar hänsyn till och visar att klienten har rätten att bestämma över sitt liv.

Under utbildningen går vi genom MI-andan, de åtta stegen inom MI, där vi varvar föreläsning och teori med mycket praktik såsom övningar, filmvisning, kodning och diskussioner. Då MI är ”learning by doing” är det viktigt att deltagarna får möjlighet att öva så mycket som möjligt under utbildningen.

Förutom grundutbildningen så erbjuds även påbyggnadsutbildning till att bli MI-coach samt boosterdagar eller fortbildningsdagar. MI-implementering såsom metodhandledning i arbetsgruppen under överenskommen period, är även detta något som kan erbjudas.