Adolecent Community Reinforcement Approach

Detta är ett program utformat för en yngre målgrupp med alkohol- och drogproblematik och är en vidareutveckling utifrån CRA.

A-CRA precis som CRA är ett manualbaserat program där man utför behandlingen genom att följa manualen, där syftet i behandlingen även är att engagera vårdnadshavare eller annan viktig vuxen.

Programmet är evidensbaserat och finns med i socialstyrelsens riktlinjer.

Utbildningen är sammanlagt tre dagar där vi stegvis går genom manualen, procedurerna och använder oss av rollspel med stöd av övningshäftet. Då A-CRA bygger på MI och KBT så kommer du efter avslutad utbildning och godkänd som samtalsledare i A-CRA kunna arbeta med systematisk uppmuntran, hjälpa klienten med att känna igen sina triggers samt motivera till att öka nyktra- och drogfria aktiviteter. Genom att engagera vårdnadshavare eller annan viktig vuxen i behandlingen så hjälper du som samtalsledare till med att förbättra klientens familjerelationer och även relationer till vänner och på sätt öka möjligheterna till ett nyktert och drogfritt liv.

Under utbildningen så får Ni tillgång till den officiella svensk översatta A-CRA manualen samt häftet med alla övningsblad.