Izi Learning By Doing startades av Isabella Miulus 2018 och erbjuder utbildningar med tillhörande material som medför att Ni efter utbildningen kan omsätta kunskapen till praktik direkt.

Izi Learning By Doing finns över hela Sverige och har nära samarbete med andra stora aktörer. Då företaget även har ett nära samarbete med andra stora aktörer så sker utbildningar både i uppdragsform men även som öppna utbildningar där man kan anmäla sig här. Vi erbjuder även metodhandledning och implementering, tillvägagångssätt samt tid för detta diskuteras alltid noggrant igenom med uppdragsgivare.

Erbjuder kompletta utbildningspaket, handledningar och privata öppenvårdsbehandlingar

A-CRA manualen, som tidigare utgavs av Chestnut Health Systems 2016 finns nu översatt på svenska och ingår i utbildningspaketet. I manualen finner du anvisningar, transkriberade samtal och alla procedurer samt övningsblad för A-CRA och CRA.

Allt för att vi lär oss bäst genom learning by doing.